Број на дискови: 20-24-28

Дијаметар на диск: 460-510мм

Метални лагери

Наменети за обработка на почвата после орање.

Овој модел на тањирачи се погодни за обработка на потешка земја, благодарение на цврстата и едноставна конструкција