Тип: Носена тандем тањирача

Број на дискови: 24/28

Димензија на дискови: 460/510 мм

Работен зафат: 2,4-2,7 метри

Тежина: 510-650 кгр

Потребна снага на трактор: 50-75 КС

Потекло: Индија