Систем на врзување РАСПЕ ( Германија) со двоен конец

Работна ширина: 150 см

Тежина: 1800 кгр

Стандардна опрема: вентилатор, ротационо светло, потпорно тркало