Рам: 105х105х5 мм

Број на работни тела: 3 и 4

Работен зафат: 1010 мм и 1310 мм

Длабина на орање: 350 мм

Тежина: 410 / 565 кгр

Потребна снага на трактор: 60-90 КС

Потекло: Индија