Мулчерите “PANTHER” се одликуваат со цврст и едноставен дизајн, наменети се за дробење на растителни остатоци ( гранки, трева..) во лозарство и овоштарсто. Имаат можност за поместување во десна страна. Достапни се со чекич ножеви кои овозможуваат мулчирање на гранки и до 2 см дебелина.

Достапни се во следните големини: 145,155,165,175 sm