МЕХАНИЧКИ САДАЧКИ ЗА ПЧЕНКА СО 2, 3 и 4 РЕДА, СО ДЕПОЗИТОРИ ЗА ЃУБРЕ, ПРЕНОС ПРЕКу КАРДАН ИЛИ ЛАНЕЦ