Мотор: бензински 5,5 кс

Тежина: 62 кгр

Длабина на набивање: 20см

Димензија на плоча: 50х36 см