Мотор Бензински, 4 тактен

Снага на мотор 5,5 кс

Број на брзини 2

Широчина на фреза 32-50 см

Работна длабина максимално 15 см

Тежина 51 кгр

Како дополнителен приклучок може да се добие плуг нагрнувач со поклопец