ТРАКТОРСКИ ПРИКОЛКИ СО КАПАЦИТЕТ ОД 4 -5-8-10-12 ТОНА