ТРАКТОРСКИ ПРИКОКЛКИ СО КАПАЦИТЕТ ОД 3,5 -5-8-10-12 ТОНА