ТЕШКА БРАНА / ДРЉАЧА СО РАБОТЕН ЗАФАТ ОД 3,5 МЕТРИ СО РОТОРИ