Број на дискови: 20

Дијаметар на диск: 460 мм

Работен зафат: 180 см

Тежина: 360 кгр

Потребна снага на трактор: 35-55 КС

Производител: ИНДИЈА АГРОВИЖН ИМПЛЕМЕНТС,