Сетвоспремачи или кримлери во големина од 1,8-2-2,5 метри со еден ротор или двоен ротор, по желба може да се испорача и со потпорни тркала