ШИРИНА НА РАБОТНО ТЕЛО 700мм

ТРАНСМИСИЈА МЕХАНИЧКА

ДЛАБИНА НА ОБРАБОТКА 10-15 см

ТЕЖИНА 320 кг

Сензорските фрези пипалици се алатки за обработка на почвата со активни сечила за сечење со хоризонтална оска на вртење управувано од тракторското вратило. Тоа е уред од носен тип и се поврзува со трактори од категорија I и II со систем на поврзување со три точки. Благодарение на можноста да се движат десно и точно да пристапат и да ги заобиколат дрвјата, овие фрези овозможуваат обработка на почвата блиску до растението без ризик дека тракторот и приклучната машина ќе го оштетат дрвото. Некои од предностите на оваа фреза: – Прецизно странично и аголно движење на работното тело – Работа како на рамни така и на терени под наклон -Прецизниот и добар распоред и геометријата на лопатките овозможуваат подобар квалитет на обработка во сите услови и режими на работа со минимална потрошувачка на енергија.