Работна ширина: 70 см

Број на ножеви: 15+15

Тежина: 266

Наклон на работно тело: -11/+15 степени