Работна ширина достапна 2 и 2,5 метри

Висина на рамнач 100 см

Тежина 1000 кгр