МОТОР ДИЗЕЛ 186 ФE

ЈАЧИНА 8 КС

СТАРТУВАЊЕ ЕЛЕКТРО

ФРЕЗА СО ШИРИНА 600/800 мм

КОСАЧКА СО ШИРИНА 1200 мм