Капацитет на мешалката 300 кгр

Снага на млин 3КВ, монофазен или трофазен

Снага на електромотор на мешалката 0,5КВ

Потекло Србија