Мотор бензински 5,5 кс

Длабина на сечење 18,5 см

Тежина 70 кгр

Може да користи нож со димензија од 30 и 35 см