Мотор: бензински 13 кс

Тежина: 195 кгр

Длабина на сечење: 17 см

Може да користи нож со дијаметар: 35-50 см