Мотор бензин 6,5КС

Резервоар за вода

Димензија на плоча 53×50 см

Длабина на набивање 30 см