Житни Модели:

 • 3E SERIJA ( 3040E , 3045E 2WD)n
 • AGROMAXX 55-60 2WD/4WD
 • AGROLUX 65 DT E3 – 70 DT E1 – 80.4 DT E1
 • AGROLUX 320 DT E3 – 410 DT E3
 • 4E SERIJA (4075 E – 4085 E – 4080.4 E) DT E3
 • AGROPLUS ECOLINE 320-410 DT E3
 • 5G MD (5105.4G-5115.4G) DT E4
 • 6 SERIJA (6130-6140-6155 AGROTRON) DT E4
 • 6W SERIJA (6130W-6145W-6165W-6180W) DT E3
 • C5305 KOMBAJN

Лозароовоштарски Модели:

 • AGROPLUS F (320-410-420-430) DT E3
 • AGROPLUS F KEYLINE (55-65-75-80.4) DT E3