Се за Вашата Земја

Агровојводина-механизација НС , ја започнуа својата приказна во Октомри 1998 та, како фирма ќерка на Агровојводина-механизација ДОО од Нови Сад, Р.Србија, која во тие времиња беше една од најголемите трговски фирми на територијата на поранешна Југославија од областа на продажба на земјоделска механизација.
 
Најпрвин се започнува со продажба на трактори од производителите ИМТ и РАКОВИЦА, како и со приклучна земјоделска механизација од голем број на производители од Србија но и од останатите републики.
 
Позначаен раст фирмата бележи од 2002 година, кога стануваме дистрибутер на познатите производители на трактори, МТЗ БЕЛАРУС и ВТЗ ВЛАДИМИРСКИ ТРАКТОРСКИ ЗАВОД. 
Кратко потоа Агровојводина-механизација НС прва на овие простори, започнува организирано со продажба на трактори од еден од најголемите производители  од НР Кина DONG FENG, со пласирани околу 1000 трактори DONG FENG на овие простори.
 
Како резултат на ова , доаѓа и соработката со еден од најголемите производители на трактори и комбајни во светски рамки, групацијата SAME DEUTZ-FAHR, како генерален дистрибутер за Р.Македонија, преточувајки ја сорабоката во 2014 година  во околу 80 %пазарен уддел на пазарот на трактори во Македонија.

Постојано да нудиме квалитетна земјоделска механизација, како трактори така и приклучна механизација за сите земјоделци во Македонија по прифатливи цени истовремено пружајки квалитетна и навремена сервисна поддршка на нашите клиенти

Да прераснеме во иднина една од најголемите дистрибитивни фирми наземјоделска механизација, препознатлина не само во Македонија туку и поширокона овие простори.